Servizos

 • Separacións.
 • Divorcios.
 • Incapacitacións.
 • Adopcións.
 • Modificacións de Medidas por cambio de circunstancias.
 • Liquidacións de gananciais.
 • Reclamacións de pensións de alimentos e compensatorias.
 • Liquidación e reclamación de gastos extraordinarios.
 • Herdanzas.
 • Declaracións de herdeiros.
 • Divisións xudiciais de patrimonios.
 • Procedementos penais por non pagar as pensións, contra a violencia de xénero e contra a liberdade e indemnidade sexuais.
 • Reclamacións por culpa non contractual, accidentes de tránsito.