Blog

Pensión compensatoria e herdanza sobrevida do cónxuxe beneficiario

Sempre foi un tema controvertido tanto pola previsibilidade do feito como pola valoración da importancia e rendibilidade do caudal herdado. A cuestión radica en determinar se a herdanza recibida fai desaparecer o desequilibrio económico que o divorcio lle ocasionou ao beneficiario da pensión. Na sentenza ditada polo Tribunal Supremo o… » Ler máis

Parellas homosexuais e impostos

O 21 de maio do 2015, a Sala 3ª do Tribunal Supremo, que resolve recursos de casación en procedementos contencioso administrativos, solicitoulle ao Tribunal Constitucional que se pronunciara sobre se o artigo da Lei do Imposto de Sucesións e Doazóns que prevé reducións fiscais para “cónxuxes” contradí o dereito constitucional… » Ler máis